Min politik.

 

Favrskov er en god kommune med mange muligheder.

Jeg vil kæmpe for at vi får flere arbejdspladser, at vi sikre vores børns velfærd, sikre gode fritidsfaciliteter og at ældre får den hjælp, de har brug for.

Favrskov skal være en tryg kommune for alle borgere hele livet igennem.

 

Alle fortjener et godt liv

Politik har altid interesseret mig og jeg har altid brændt for at være med til at skabe et samfund, hvor alle får en chance uanset deres baggrund.

Vores børn fortjener den bedste start på livet. Og det skal gælde alle børn.

Jeg vil kæmpe for at vi får nedbrudt den negative sociale arv og får givet alle børn mod på livet, på uddannelse, på arbejde og på at blive en del af fællesskabet.

Det gør vi blandt andet ved at sikre, at vores daginstitutioner og skoler er af god kvalitet og indbyder til et miljø, hvor børnene trives og lærer.

Alle børn i Favrskov har ret til et sundt og trygt børneliv.

Kultur og fritid er for alle.

Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter er med til at sikre en positiv udvikling for vores borgere i Favrskov Kommune.

De skal derfor indgå som et naturligt element på områder som for eksempel børn og skole, ældre, sundhed og natur.

Den fortsatte udvikling og udbygning af faciliteter skal vi sikre gennem samarbejde og partnerskab lokalt, gerne ved at støtte oprettelsen af selvejende institutioner.

Alle skal hjælpes hurtigt videre.

Det er tragisk at miste sit arbejde eller på anden måde blive sat udenfor arbejdslivet.

Både for ens økonomi, identitet og for lokalsamfundet.

Desuden skal kommunen have en god og effektiv beskæftigelsespolitik, så vi hurtigst muligt kan hjælpe berørte borgere videre.

Dette skal ske med fokus på at skabe lokale arbejdspladser, efteruddannelse af ledige og hurtig sagsbehandling.

 

Alle ældre skal sikres et så godt liv her i kommunen som muligt.

Jeg vil kæmpe for, at kommunens borgere får et så godt og trygt ældreliv som muligt.

Vi skal hjælpe de ældre, som har behov, og vi skal hjælpe de ældre, som har modet på det til at blive så selvhjulpne som muligt.

For det at kunne selv, giver frihed. Friheden til at styre sit eget liv og sin egen hverdag.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam.

Don't worry. We never use your email for spam.