Det har jeg blandt andet været med til at gennemføre i Favrskov Byråd.

  • Ny stuktur på fritidsområdet, så vi bevarede både klubtilbud og SFO.
  • Ny ledelsesstuktur på daginstitutionsområdet, så vi gik fra 16 til 10 ledelsesenheder og dermed effektiviserede vores drift på området.
  • Ny hal i Rønbæk – området.
  • 2 kunststofbaner i Favrskov, en i Hinnerup og en  i Hammel.
  • 3 nye haller i Hammel, Hadsten og Søften.
  • Ny fodboldbaner i Hinnerup og Søften.
  • Renoveringer af vores folkeskoler i kommunen.
  • Nye daginstitutioner i Laurbjerg, Hadsten og Søften.
  • Ombygning af skolen i Søften.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam.

Don't worry. We never use your email for spam.